sjukdomar/parasiter

kalkben

Den vanligaste åkomman är kalkben. De drabbade hönsen får en
gråvit beläggning på benen, och benens fjäll reser sej. Detta orsakas av ett
kvalsterdjur som lever under benfjällen, och det i sin tur orsakar hönsen klåda
och stor irritation. Lättare angrepp kan man få bukt med genom att först
bada/skura hönsens ben i såpvatten, och därefter smörja in benen med
vacelinsalva.Har aven hört att man kan använda Kronans vapenfett. Smörj
in benen en gång och på några dagar ska allt vara borta, vid behov upprepa
behandlingen.
parasiter.jpg
 Höna med kalkben


Coccidios

Coccidios är en inflammation i tarmen, orsakad av en liten tarmparasit, som alltid finns där det finns höns. Sjukdomen kan yttra sig i blodiga diaréer. som vanligtvis leder till döden. Den kan ligga latent hos djuren under lång tid för att
plötsligt bryta ut när de är nedsatta i kontition. En drabbad höna är hängig
och uppburrad, släpar vingarna i marken och varken äter eller dricker.
Träcket är löst. Man kan behandla med antibiotika.
Generellt om coccidos kan sägas att det i första handdrabbar kycklingar. Föds de i flocken och tidigt kommer i kontakt med de vuxnas miljö,är det normalt sett inga problem för dem att bygga upp sitt immunförsvar.
Skulle enstaka kycklingar trots allt få problem bör de tas bort.
 botemedel Veterinärer skriver ut ett sulfapreparat (Essbetre är det klassiska).
 

Sanering

Först spolar man höns huset med slang och diska allt med
skurborste för att det ska bli riktigt rent. All smuts måste bort. Sedan bränner
man med gasolbrännare på allt utan att tända eld på hela höns huset helst. Coccidierna
klarar inte mer än ca 50 °C. och till sist sköljer man allt  med desinficerande Virkon S (finns att
köpa hos t.ex. Lantmännen).När hönshuset är  OK bränn alla gräsytor där hönsen stått med
gasolbrännaren.Vänd sedan jorden i hela hönsgården med en spade !!
 

Hönsförlamning


är en annan vanligt förekommande åkomma som främst drabbar unga kycklingar.
Benen blir obrukbara, och en drabad höna kan inte själv förse sig med mat och
vatten varför det med tiden svälter ihjäl. Avlivning rekommenderas, för även om
sjukdomen ibland kan gå tillbaka så blir de sällan eller aldrig bra.


Löss och blodsugande kvalster

Löss och blodsugande kvalster är det som finns i våra hönsgårdar.
 Alla drabbas vi någon gång av ohyra på våra höns, Det är viktigt att
man gör något åt det och inte låter djuren lida.
Ta därför för vana att kontrollera djuren regelbundet och var noga med att alltid ha rent och torrt
strö i hönshuset, så minskar du risken för olika slags kvalster Idag finns inget godkänt preparat mot löss på höns.

Löss

Det finns över 40 olika lusarter hos fjäderfän. De flesta
lusarterna smittar inte mellan olika fjäderfäarter. Hela parasitens livscykel,
från ägg till färdig lus, är bunden till fågeln. Lössen lever av hud och
fjädrar. Utseendet hos lössen varierar, från 1-6 mm långa, vita, gula eller
bruna, ofta avlånga.

Smittspridning

Framförallt smittar löss från fågel till fågel.
Lössen kan man hitta längst ner på fjädrarna, nära huden
eller på huden, där också lusäggen återfinns, över hela fågeln. De kan ses som
ljusa klumpar, framförallt under vingarna, i nacken och runt kloaken
(analöppningen). Lusägg kläcks på 4-7 dagar. På vuxna djur orsakar löss inte så
svåra besvär. Kraftiga angrepp på kycklingar kan dock leda till deras död,
genom att stressa fåglarna.

Behandling

Det som är vanligast att man använder sig utav idag mot löss
på höns borde rimligtvis vara Etotal (lusmedel till mink) och Frontline
(fästingmedel avsett för hund och katt.)Detta är inget att rekommendera.
Då dessa medel har biverkningar när det används på höns då preparaten är avsedda för andra djurarter.
 Det inte är alltför ovanligt att hundar och katter får eksem av Frontline, tänk då på hur det kan påverka dina
höns!
 Etotal är mycket giftigt och bör därför hanteras med detta i åtanke.
Även i små mängder, om hanterat ovarsamt, kan det vara dödligt för dina höns. Blanda inte i Etotal i hönsens sandbad, de riskerar att få medlet i ögonen och i andningsvägarna.
 
Det finns olika tillvägagångssätt för att komma tillrätta med löss och parasiter hos höns.
Fråga kunnigt hönsfolk hur de har löst problemet. Citronolja är ett exempel på vad vissa uppfödare använder sig utav. Pyretreum (frånkrysantemum) är mycket giftigt för insekter men är låggiftigt för människor och höns.

Förebyggande åtgärder

Det finns mycket man kan göra i förebyggande syfte. Se till
att det är torrt och rent där hönsen vistas, gör rent ofta. Kolla nyinköpta
djur noga, sätt dem gärna i karantän i 2-3 veckor innan du introducerar dem i
din egen flock (detta gäller även för att hindra att andra sjukdomar sprids).
Rengör hela hönshuset och dess inredning noggrant, skura med Virkon S. Om
möjligt byt ut sittpinnar mot nya fräscha. Upprepa behandlingen efter 7-10
dagar.


 
 
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)